Vilkår og betingelser

Sist oppdatert: January 23, 2021

Les disse bruksvilkårene (“vilkår”, “vilkår for bruk”) nøye før du bruker nettstedet https://www.detgaar.no (“tjenesten”) som drives av DetGår (“oss”, “vi” eller “vår”).

Din tilgang til og bruk av tjenesten er betinget av at du godtar og overholder disse vilkårene. Disse vilkårene gjelder for alle besøkende, brukere og andre som får tilgang til eller bruker tjenesten.

Ved å få tilgang til eller bruke tjenesten, godtar du å være bundet av disse vilkårene. Hvis du er uenig i noen del av vilkårene, kan du ikke få tilgang til tjenesten.

Kontoer

Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og oppdatert til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan resultere i umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten vår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos vår tjeneste eller en tredjepartstjeneste.

Du samtykker i å ikke oppgi passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart når du blir oppmerksom på brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.

Åndsverk

Tjenesten og dets opprinnelige innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli DetGår og dets lisensgivere.

Koblinger til andre nettsteder

Tjenesten vår kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder eller tjenester som ikke eies eller kontrolleres av DetGår.

DetGår har ingen kontroll over og påtar seg intet ansvar for innholdet, personvernpolicyene eller fremgangsmåten til tredjeparts nettsteder eller tjenester. Du erkjenner videre og godtar at DetGår ikke skal være ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tap forårsaket eller påstått å være forårsaket av eller i forbindelse med bruk av eller avhengighet av slikt innhold, varer eller tjenester tilgjengelig på eller gjennom slike nettsteder eller tjenester.

Vi anbefaler deg sterkt å lese vilkårene og personvernreglene til tredjepartsnettsteder eller -tjenester du besøker.

Avslutning

Vi kan avslutte eller suspendere tilgangen til tjenesten vår umiddelbart, uten forutgående varsel eller ansvar, av en eller annen grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter sin natur skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Vi kan avslutte eller suspendere kontoen din umiddelbart, uten forvarsel eller erstatningsansvar, av hvilken som helst grunn, inkludert uten begrensning hvis du bryter vilkårene.

Ved opphør opphører din rett til å bruke tjenesten umiddelbart. Hvis du ønsker å avslutte kontoen din, kan du bare slutte å bruke tjenesten.

Alle bestemmelser i vilkårene som etter sin natur skal overleve oppsigelse, skal overleve oppsigelse, inkludert, uten begrensning, eierbestemmelser, ansvarsfraskrivelser, erstatning og ansvarsbegrensninger.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på egen risiko. Tjenesten leveres på “AS IS” og “SOM TILGJENGELIG” basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål, ikke-krenkelse eller løpet av ytelsen.

Gjeldende lov

Disse vilkårene skal styres og tolkes i samsvar med Norges lover uten hensyn til dets lovkonfliktbestemmelser.

Vår unnlatelse av å håndheve noen rett eller bestemmelse i disse vilkårene vil ikke bli ansett som et frafall av disse rettighetene. Hvis noen av bestemmelsene i disse vilkårene anses som ugyldige eller ikke kan håndheves av en domstol, vil de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene forbli i kraft. Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom oss om vår tjeneste, og erstatter og erstatter eventuelle tidligere avtaler vi måtte ha mellom oss om tjenesten.

Endringer

Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å endre eller erstatte disse vilkårene når som helst. Hvis en revisjon er vesentlig, vil vi prøve å gi minst 30 dagers varsel før nye vilkår trer i kraft. Hva som utgjør en vesentlig endring vil bli bestemt etter eget skjønn. Ved å fortsette å få tilgang til eller bruke tjenesten vår etter at disse revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene. Hvis du ikke godtar de nye vilkårene, må du slutte å bruke tjenesten.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål om disse vilkårene, kan du kontakte oss.